Serviceafdeling

Serviceafdelingen er ansvarlig for over 3.300 varmemålere, herunder forbrugskontrol på målernes visning. VVS-installatører, der betjener forbrugerne, sorterer under serviceafdelingen.

Brøndby Fjernvarme tog i regnskabsåret 1997/98 initiativet til opstart af et serviceabonnement.

Mange fjernvarmeanlæg rundt om i kommunen er ved at nå op i alderen, og er ofte ikke vedligeholdt. Dette medfører en dårligere udnyttelse af fjernvarmevandet og dermed en dyrere varmeregning.

Da det er forbrugerens ansvar, at anlægget kører optimalt, mener vi at det er en hjælp til forbrugerne at kunne tilbyde et serviceabonnement, som indeholder et årligt eftersyn af anlægget. Se her, hvad eftersynet dækker.
Serviceabonnementet koster kr. 1.335,00 (1.068,00), som bliver fordelt på 4 a'conto rater om året.

Ved ejerskifte overgår serviceabonnementet automatisk til den nye ejer.

Ønskes tilmelding til serviceabonnement kan dette ske under Tast Selv-fanen eller ved henvendelse til Brøndby Fjernvarme på tlf. 43 45 20 60.

Brøndby Fjernvarme sørger for kontakten til et af de tre VVS-firmaer, der udfører det praktiske servicearbejde.

Forbrugskontrol
Det er et lovkrav og ønske fra vores side, at alle målere måler rigtigt. Det sikres ved at der foretages regelmæssige stikprøvekontroller af målerne.

Der foretages ligeledes løbende forbrugskontrol, og måledata opsamles i en database til sammenligning af tidligere årsforbrug, samt hvis der skulle opstå tvivl om forbrug og målerens visning.

Noteres forbruget jævnligt, gerne en gang om måneden, vil man altid kunne følge med i, om forbruget i forhold til årstiden er normalt. Af et årsforbrug på f.eks. 20 MWh vil det varme vand typisk udgøre omkring 25-30% svarende til 5-6 MWh.

Radioaflæsning
Ved indførelse af radioaflæsning af alle målere, har Brøndby Fjernvarme mulighed for at følge forbrugerne, og hurtigere finde udsving på forbrug og afkøling. 

Skemaet viser varmeforbruget fordel over året i %.

 
mdr.
sammenlagt
 
mdr.
sammenlagt
 
mdr.
sammenlagt
Juni
Juli
August
September
2,5%
2,5%
2.5%
3,0%
2,5%
5.0%
7,5%
10.5%
Oktober
November
December
Januar
8.5%
12,0%
14,0%
15,0%
19,0%
31,0%
45,0%
60,0%
Februar
Marts
April
Maj
14,0%
13,0%
9,0%
4,0%
74,0%
87,0%
96,0%
100%