Forsyningsafdeling

Forsyningsafdelingen
sikrer at alle 5 fjernvarmecentraler er fuldt funktionsdygtige, herunder vedligeholdelses- og reparationsarbejder på centralerne. 

Brøndby Fjernvarmes centraler og forsyningsnet er under overvågning alle døgnes 24 timer.

Fjernvarmeforsyningen kører fuldautomatisk, og driften kan overvåges i alle situationer via en almindelig telefon, hvor det bærbare SRO-anlæg er tilsluttet.

Ved driftsforstyrrelser, ledningsbrud eller andre uopsættelige forhold, kan den vagthavende tilkaldes på telefon 43 45 20 60.

Efter normal arbejdstid oplyses telefonnummer til vagthavende på telefonsvareren.

Hvor al vor service i arbejdstiden er gratis, vil der efter tilkald for assistance på stedet, udenfor normal arbejdstid, blive udskrevet en regning på tilkaldet.

Såfremt der er fejl på Brøndby Fjernvarmes egne installationer, udskrives naturligvis ingen regning.