Omlægning af regnskabsår

Brøndby Fjernvarme informerer:

Omlægning af regnskabsåret:

 Pr. 1. januar 2018 sker der en regnskabsomlægning af varmeåret (1/6 – 31/5), så det kommer til at følge kalenderåret (1/1 – 31/12). Brøndby Fjernvarme laver en årsaflæsning af varmemåler medio december 2017. Årsopgørelsen vil indeholde perioden (1/6-31/12-2017) og medsendes som bilag fra Betalingsservice ultimo januar 2018.

 Fra 2018 vil Brøndby Fjernvarme opkræve 4 aconto rater om året, i dag opkræves 10 aconto rater om året. De 4 aconto rater opkræves til betaling i februar, maj, august og november med forfald den 1. bankdag i måneden. Årsopgørelsen modregnes i 1. aconto rate (februar).

 

Bestyrelsen for Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.