Bestyrelse

Brøndby Fjernvarmes bestyrelse består af 9 medlemmer. De 7 vælges på selskabets ordinære generalforsamling og repræsenterer følgende brugergrupper.

 

 Formand Ole Jæger Gatten Parcelhusejer  
 Næstformand  Arno Hurup Christiansen  Industri & institutioner  
 Medlem  Henning Elmelund Brøndby Kommune  
 Medlem Jørgen Jeppesen  Boligselskab  
 Medlem  Tor Darre  Boligselskab  
 Medlem  Jan Johansen  Parcelhusejer  
 Medlem  Franz Hansen  Brøndby Kommune  
 Medlem  Finn Andersen  Industri og institutioner  
 Medlem  Hugo Thuge Boligselskab  
 Medlem  Thomas Frandsen  Medarbejder repræsentant  

 

- Parcelhusejere: 2 medlemmer og 2 suppleanter 
- Boligselskaber: 3 medlemmer og 2 suppleanter
- Industri og institutioner: 2 medlemmer og 2 suppleanter

De sidste 2 medlemmer udpeges af Brøndby Kommunalbestyrelse for en 4-årig periode. Under bestyrelsen hører alle personale spørgsmål vedr. ansættelser, afskedigelser, ansættelsesvilkår, lån, køb, salg og pantsætning m.m.

Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen.
Formand: Ole Jæger Gatten og næstformand: Arno Hurup Christiansen.

Selskabets formænd fra 1967 til i dag.

 Formand1 Formand2 Formand3 Formand4 Vagn Hugo FarveOle Jaeger Gatten 2